Pentru părinți

Anul școlar 2019 – 2020
Structura anului școlarOrar cadre didacticeOrar elevi

 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul Preuniversitar ROFUIP
Structura anului școlarOrar cadre didacticeOrar elevi

 

Reprezentanţii părinţilorAsociaţia de părinţi
– în Consiliul de Administraţie– Comitetul de conducere
– pe clase– Informaţii