BUNE PRACTICI ÎN EDUCAȚIE

Procesele de transformare a societății înregistrate în ultimii ani, tranziția O societatea bazată pe cunoaștere reprezintă O MARE provocăre pentru sistemul de educație și formare profesională. Alături de asigurarea accesului la educație, de dobândirea unui nivel
ridicat de calificare, relevanța și calitatea pregătirii celor care învață devine semnificativă. În acest context, asigurarea calității în învățământul poate capătă noi valențe și prin schimbul de informații între cadrele didactice din județul nostru
.

Această pagină va încerca să disemineze și să popularizeze activități, proiecte, evenimente educaționale de succes la nivelul județului.

 

Album foto